Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
  • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • reprezentowanie Klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie  umów o zakazie konkurencji,
  • dochodzenie odszkodowań w sprawach pracowniczych,
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • reprezentacja przed ZUS i sądami w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
  • reprezentacja w sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.