Prawo karne

  • reprezentowanie klientów w sprawach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika i oskarżyciela,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.