Prawo gospodarcze

  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
  • rejestrowania spółek,
  • sprawy związane z likwidacją i przekształcaniem spółek,
  • opracowywanie projektów uchwał,
  • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
  • reprezentacja przed sądem w postępowaniach gospodarczych,
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego,
  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.