Prawo cywilne

  • pomoc prawna frankowiczom,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
  • opinie prawne,
  • windykacja należności,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • prawo rzeczowe: ochrona własności, zniesienie współwłasności, służebności,
  • prowadzenie spraw spadkowych, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek oraz sprawy dotyczące dziedziczenia testamentowego,
  • doradztwo w omawianym zakresie.