Prawo administracyjne

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
  • kwestie prawne związane z planem zagospodarowania przestrzennego,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.