Odszkodowania

  • dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
  • za wypadki przy pracy,
  • za błędy medyczne,
  • w innych zdarzeniach objętych ochroną ubezpieczeniową.