Ochrona własności intelektualnej

  • dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym w sprawach o ochronę praw autorskich, prawa ochronnego na znak towarowy, wzór użytkowy oraz wzór przemysłowy,
  • sporządzanie umów w zakresie prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.