O mnie

Ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu kierunek prawo uzyskując tytuł magistra prawa. Odbyłem aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim oraz aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim. Zostałem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w 1988 r.

 

Ponadto ukończyłem Podyplomowe Studium Prawa Obrotu Towarowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

 

Od 2005 r. prowadzę zajęcia dydaktyczne dla aplikantów z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej.